Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Heijen Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science & Education

Wervelkolom revalidatie - ESP® Themacursus

inleiding

Individuele themacursus ESP® - opleiding preventie- en revalidatietherapeut

De toename van niet-specifieke, acute en chronische rugpijn is een groot probleem in onze economie. Ondanks betere medische en paramedische kennis neemt het aantal rugklachten nog steeds toe. Er is veel aan het veranderen in ons dynamisch veld, inclusief rugrevalidatie.

De cursus behandelt het diagnostische en therapeutische proces voor specifieke en niet-specifieke acute, subacute en chronische lumbale pijn. Vooral de actieve fysiotherapeutische maatregelen staan tijdens de cursus op de voorgrond.

Hoe kunnen we een optimale diagnose stellen? Wat wordt bedoeld met lokale en globale stabiliteit van de wervelkolom en hoe kunnen we dit in de praktijk uitvoeren in een actief revalidatieprogramma? Wat zijn de klinische patronen van instabiliteit en hernia's? Zijn radiculaire problemen een reden voor een operatie of kunnen we ze ook conservatief behandelen? Wat is het verschil tussen patiënten met chronische klachten en chronische pijnpatiënten?
Wilt u antwoorden op deze vragen? Dan is deze cursus iets voor jou.

Competenties

De deelnemer(s):

zijn in staat de klinische bevindingen (subjectief en fysiek) te evalueren en te analyseren en adequate fysiotherapeutische behandelingen te plannen (4e en 5e LZS cognitief)

Evalueren absolute en relatieve contra-indicaties en rode vlaggen (4.LZS cognitief en psychomotorisch)

ontwerpen "S.M.A.R.T." gedefinieerde behandelingsdoelen (5. LZS affectief)

het opstellen van een richtlijn voor het bepalen van het behandelplan (5e LZS cognitief) op basis van de kennis van de fysiotherapeutische diagnose

handelen volgens wetenschappelijke en empirisch onderbouwde bevindingen om hun fysiotherapeutische behandelingen kritisch te evalueren aan de hand van geselecteerde kwaliteitscriteria (4. LZS cognitief en psychomotorisch)

zelfstandig concrete patiëntenvoorbeelden evalueren (5. LZS psychomotoriek)

de kennis over het opstellen van een behandelplan volgens ICF toe te passen op individuele patiëntenbehandelingen (3e LZS cognitief)

systematisch en met regelmatige tussenpozen de voortgang evalueren met behulp van erkende meetmethoden (4e LZS cognitief en psychomotorisch)

doelstellingen

Medisch onderwijsgebied

De deelnemers kennen de specifieke fysiologie van het bindweefsel van de tussenwervelschijf, zenuwen en facetgewrichten.

De deelnemers kennen de anatomie en biomechanica van de wervelkolom en de klinische relevantie ervan voor diagnostiek en revalidatie.

Fysiotherapeutisch onderwijsgebied

De deelnemers kennen de verschillende pathologieën/letsels van de wervelkolom en kunnen deze verdelen in discushernia, instabiliteit, zenuwcompressie, etc.

De deelnemers kennen de verschillende fysiotherapeutische testen en zijn in staat deze praktisch uit te voeren en te interpreteren.

Deelnemers leren een richtlijn voor actieve revalidatie bij patiënten en cliënten met wervelkolomproblemen. De deelnemers kennen alle relevante oefeningen van de wervelkolom en zijn in staat deze praktisch uit te voeren.

Controle leerdoelen

Peer feedback en feedback van de instructeur tijdens de praktijkoefening, zelfcontrole van de leerdoelen door middel van een case. Tijdens de cursus wordt regelmatig een herhaling van het geleerde uitgevoerd met een korte zelfreflectie.

Inhoud

  • Anatomie en biomechanica van de lumbale wervelkolom
  • Specifieke bindweefselfysiologie en functies van de tussenwervelschijf, facetgewrichten en zenuwen
  • Pathologieën van de wervelkolom; hernia, instabiliteit, zenuwcompressie
  • Fysiotherapeutisch onderzoek van de wervelkolom; de Diagnostische Triage door Gordon Waddell, compenserende bewegingspatronen
  • Screening van de wervelkolom
  • Het KRS systeem
  • Methodiek actieve revalidatie van de wervelkolom
  • casestudies

Methoden/Werkmethoden

De cursus bestaat uit 3,5 uur 60 minuten theorie per dag in de vorm van presentaties, gevolgd door 3,5 uur praktische toepassing in kleine groepen.
De theorie bereidt de basis voor de praktische uitvoering voor.
In de praktijk worden verschillende vaardigheden en revalidatiemethoden beoefend en verdiept. De deelnemers krijgen verschillende taken om de controle te verdiepen en te begrijpen.

Tijdsduur

3 dagen met 21 contacturen

Maximale groepsgrootte

24 deelnemers met één leraar

Informatie over de docent

Harald Bant

Fysiotherapeut (BSc), Sportfysiotherapeut, Fysisch Revalidatietrainer, Directeur en Spreker Europese Sportfysiotherapie (ESP) Wetenschap en Onderwijs, Eigenaarspraktijk ESP Centrum voor Gezondheid en Sport in Gennep, Directeur Nexus Instituut voor Gevorderde Opleiding en Onderwijs voor de Fysiotherapeut, Lid SART en GOTS afdeling, Voorzitter stichting Union friends for MYSA.