Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Heijen Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science & Education

ESP® PREVENTIE en REVALIDATIE THERAPEUT – diabetes, obesitas, metabole stoornissen

INTRODUCTIE

Statistieken leren ons dat vandaag de dag, meer dan 50% van de volwassen Europeanen een BMI hebben (Body Mass Index) van meer dan 25 en dus overgewicht. Meer dan 10% zelfs een BMI hoger dan 30. Een eenvoudige rekensom leert ons dat ongeveer 2 van de 3 mensen geen ideaal lichaamsgewicht heeft. De gevolgen zijn groot, met een BMI van 30, groeien hart- en metabole ziekten exponentieel. De eisen voor een nieuwe ziekte, metabool syndroom is geboren.
Deze statistieken zijn zeer verontrustend. Niet alleen omdat er meer en meer mensen zijn met overgewicht en obesitas, maar ook omdat steeds meer kinderen erbij betrokken zijn. Afhankelijk van statistiek en definitie waren er in 2005 5 tot 10% van de kinderen met obesitas. Een getal dat sindsdien alleen is toegenomen.
Als u regelmatig met patiënten met overgewicht of metabole problemen (bv, diabetes mellitus) wordt geconfronteerd en je wilt meer informatie en inzicht in de behandeling van deze aandoeningen, dan is deze cursus iets voor u is.

COMPETENTIES

 • De deelnemer kan vakkundig adviseren door het toepassen van het nieuw geleerde in de revalidatie van patiënten.
 • De deelnemer kan indicatie gerelateerde therapeutische interventies toepassen bij diabetes en obesitas.
 • De deelnemer kan op professioneel niveau gesprekken met artsen voeren.
 • De deelnemer kan, na deze cursus, patiënten met diabetes en overgewicht vakkundig ondersteunen en adviseren

CURSUS EISEN

De cursus bouwt voort op het curriculum van scholen voor fysiotherapie. De verwachting is dan ook dat de kennis en vaardigheden op het gebied van de fysiologie en pathofysiologie van glucose- en vetmetabolisme bekend is. Ook de sportwetenschappelijke onderbouwing zal enige kennis op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen vragen, dit komt aan bod in de voorbereidingsmodule. (bijv Weineck optimale training)

DOELEN

 • De deelnemer kent de fysiologie en pathofysiologie van glucose en lipide metabolisme specifiek voor diabetes en obesitas.
 • De deelnemer kent de werkwijzen voor het beïnvloeden van de stofwisseling in het algemeen en bij patiënten met diabetes en obesitas.
 • De deelnemer zal de indicaties en contra-indicaties van een bewegingsprogramma leren voor patiënten met diabetes en obesitas
 • De deelnemer zal de medische en fysiologische testprocedures zoals bloed en urine diagnostiek en stress test leren en kan deze interpreteren.
 • De deelnemer kan een effectieve en aantrekkelijke trainingsprogramma voor patiënten met diabetes en obesitas leren samenstellen.
 • De deelnemer kan het eigen handelen kritisch reflecteren
 • De deelnemer heeft kennis van inspanningsfysiologie en trainingsleer, pathologie en voedingswetenschappen, die helpen om een goed trainingsprogramma samen te stellen
 • De deelnemer heeft naast de problemen van volwassenen ook inzicht in de laatste ontwikkelingen bij kinderen en adolescenten

INHOUD

algemeen:

 • Actualiseren en verdiepen van de fysiologie en pathofysiologie van glucose- en vetmetabolisme
 • Bloedglucose beheer
 • Actualiseren en verdiepen van de fysiologie en pathofysiologie van de regulering van de opname van voedingsstoffen
 • Interpretatie van medische en fysiologische testmethoden.
 • Krachttraining en conditietraining.
 • Het ontwerpen van trainingsprogramma’s.
 • motivatie onderwijs
 • Uitwijding: Kinderen met diabetes en obesitas
 • Case studies.
 • Skillslab prestaties diagnostiek, kracht- en conditietraining

dag 1

 • Obesitas en metabole problemen bij volwassenen
 • Fysiologie en pathofysiologie van het koolhydraatmetabolisme
 • suikerziekte
 • etiologie
 • pathologie
 • therapie
 • sport-beweging
 • diabetes casuïstiek
 • Integratie Praktijk: antropometrie en diagnostiek

dag 2

 • Obesitas en metabolische problemen bij volwassenen
 • Fysiologie en pathofysiologie van het vetmetabolisme
 • Overgewicht / obesitas
 • etiologie
 • pathologie
 • therapie
 • Psychische en gedragsproblemen maatregelen
 • casuïstiek
 • Integratie Praktijk: Trainingsystemen voor volwassenen met overgewicht en / of metabole problemen

dag 3

 • Obesitas en metabole aspecten bij kinderen
 • Ontwikkeling fysiologische aspecten van het metabolisme
 • etiologie
 • pathologie
 • therapie
 • gebrek aan lichaamsbeweging
 • stofwisselingsproblemen
 • Psychische en gedragsproblemen
 • casuïstiek
 • Integratie Praktijk: Trainingsystemen voor kinderen en adolescenten met overgewicht of stofwisselingsproblemen

METHODEN EN WERKAFSPRAKEN

De dagen bestaan uit 3,5 uur per dag van 60 minuten theorie in de vorm van frontaal en interactief onderwijs, gevolgd door 3,5 uur praktische toepassingen in kleine groepen.
De theorie bereidt de basis voor de praktische implementatie. In de praktijk wordt een verscheidenheid van methoden en trainingen geoefend. De deelnemers krijgen verschillende taken om meer inzicht in en controle over de thema’s te krijgen. De resultaten worden gepresenteerd en besproken.

Studietijd: 21 contacturen + 4h Zelfstudie (voorbereiding van de lessen)
Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers met een leraar

INFORMATIE DOCENT

Robert van den Berg, inspaningsfysioloog, klinisch fysioloog (ACSM)
Duik- en Hyperbare Fysiologie, directeur ESP, onderzoeker en biostatistici DAN Research
Hoofd van de “DAN DSL (Diving Safety Laboratory)” – projectleider van het “Duiken met Diabetes” – projecten

CURSUS EISEN

Fysiotherapeut / arts / leraar lichamelijke opvoeding