Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Heijen Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science & Education

Sportfysiotherapie is een zeer uitgebreid en dynamisch vakgebied. Het gebied van de sportfysiotherapie in de algemene zin, en actieve revalidatie in het bijzonder, is groeiende. Dit komt door een snelle ontwikkeling en groei van nieuwe kennis op het gebied van sportgeneeskunde, sportwetenschappen en sportfysiotherapie.

Voor de fysiotherapeut is het daarom steeds moeilijker om zijn kennis en kunde op dit gebied actueel te houden .

ESP Science en Education biedt fysiotherapeuten, artsen en sportwetenschappers de gelegenheid om in een relatief korte tijd, competenties op het gebied van sportfysiotherapie te actualiseren en te verdiepen.

Voor alle cursussen en opleidingen geldt:

50 % theorie + 50 % = 100 % praktische opleiding

als rode draad. Het gebruik van de juiste pedagogische en methodische systemen, maakt niet alleen de overdracht van theoretische kennis mogelijk , zij onderstrepen ook de uitvoerbaarheid van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Hier ligt de kracht en de essentie van de sportfysiotherapie opleiding; de klinische transfer van wetenschappelijke kennis naar de fysiotherapeutische behandeling.