Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Heijen Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science & Education

Opleiding ESP preventie en revalidatie therapeut REVALIDATIE VAN PATIËNTEN MET CARDIOPULMONAIRE PROBLEMEN

INLEIDING

Er worden effectieve bewegingstherapeutische interventies bij patiënten met cardiopulmonaire problemen (COPD, hartinfarct en hartfalen) in deze cursus geïntroduceerd .

Problemen in het cardio-pulmonale systeem is veel meer dan alleen het hart en de longen. Bij voortschrijding van het probleem worden naast het hart en de longen ook de perifere spieren, en daarmee het gehele zuurstoftransport systeem beïnvloedt .

Therapie moet dan ook direct invloed hebben op alle componenten van het zuurstoftransport systeem. Om dit mogelijk te maken is kennis van de fysiologie en pathofysiologie van het zuurstoftransport systeem (algemeen en specifiek voor COPD en hartproblemen) vanuit de sportwetenschappenlijke context noodzakelijk (uithoudingsvermogen en kracht) In deze cursus komt dit uitgebreid aan bod.

Dit resulteert in een therapeutisch concept dat niet alleen veilig en effectief bij COPD en hartpatiënten, maar ook in alle patiëntengroepen waarbij het zuurstoftransport systeem een prestatiebeperkende factor is.

Deze cursus geeft inzicht in de uitgebreide vormen van training waarin de fysiotherapeut leert op een verantwoorde manier patiënten met cardio-pulmonale problematiek te begeleiden

COMPETENTIES

De deelnemer kan vakkundig adviseren door het toepassen van de nieuw geleerde interventies en vormen van steunverlening bij patiënten met COPD, myocardinfarct of hartfalen.

De deelnemer kan op professioneel niveau gesprekken met artsen voeren.

De deelnemer kan, na deze cursus hartpatiënten (COPD, een hartaanval en hartfalen) veilig en vakkundig ondersteunen en adviseren (Blooms Taxonomiestufe 5).

LEERDOELEN

 • De deelnemer kent de fysiologie en pathofysiologie van het zuurstoftransport in het algemeen en specifiek voor COPD en hartpatiënten.
 • De deelnemer kent de werkwijzen voor het beïnvloeden van het zuurstoftransport in het algemeen en specifiek voor COPD en hartpatiënten.
 • De deelnemer zal de indicaties en contra-indicaties van een bewegingsprogramma leren voor COPD en hartpatiënten.
 • De deelnemer zal de medische en fysiologische prestaties, testprocedures zoals bloed gas analyse, longfunctie en stress leren testen en kan ze interpreteren.
 • Deelnemers leren effectieve en aantrekkelijke trainingsprogramma’s voor COPD en hartpatiënten in elkaar te zetten.

CONTROLE LEERDOELEN EN COMPETENTIES

Met behulp van reflecterende oefeningen, peer feedback en feedback van de docent in theorie en praktijk, zelfregulering van leerdoelen op basis van een casuïstiek Tijdens de cursus wordt een herhaling van het leren uitgevoerd met daarna een korte zelfreflectie.

INHOUD

 • Actualiseren en verdiepen van de fysiologie en pathofysiologie van het zuurstoftransport systeem
 • Actualiseren en verdiepen van de fysiologie en pathofysiologie van cardiopulmonale systeem.
 • Interpretatie van medische en fysiologische testmethoden.
 • Trainingsleer kracht- en conditietraining.
 • Het ontwerpen van trainingsprogramma’s.
 • Case studies.
 • Skillslab prestaties diagnostiek, kracht- en conditietraining

METHODEN EN PROCEDURES

De dagen bestaan uit 3,5 uur per dag 60 minuten theorie in de vorm van frontaal en interactief onderwijs, gevolgd door 3,5 uur praktische toepassingen in kleine groepen.
De theorie bereidt de basis voorde praktische implementatie. In de praktijk, worden een verscheidenheid van methoden, testen en training geoefend en verdiept.

STUDIETIJD

De cursus duurt 4 dagen. Verwacht wordt dat de deelnemer vier uur zelfstudie volgt ter voorbereiding.

Totale leertijd: 28 contacturen en 4 zelfstudie uren

Maximale groepsgrootte:

24 deelnemers

CURSUSEISEN

De cursus bouwt voort op het curriculum van scholen voor fysiotherapie. De verwachting is dan ook dat de kennis en vaardigheden worden beheerst over de anatomie en fysiologie van het cardiopulmonaire systeem. Op sport wetenschappelijke niveau zal enige kennis op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen nodig zijn.

DOELGROEPEN

fysiotherapeut / arts / bewegingswetenschappers

Speciale boodschap aan de deelnemers: Sportkleding voor binnen en uit te nemen

LEIDING

Robert van den Berg

inspanningsfysioloog, klinische inspanningsfysioloog (ACSM), Duik- en Hyperbare fysioloog, Directeur ESP, Onderzoeker en biostatistici DAN Research, Directeur van het “DAN DSL (Diving Safety Laboratory)” – Project directeur van “Duiken met Diabetes” – project