Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Heijen Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science & Education

ESP® Preventietherapie - Basiscursus voor preventie- en revalidatietherapeut

inleiding

Individuele themacursus ESP® - Opleiding preventie- en revalidatietherapeut

Samen met de basismodule revalidatie vormt deze driedaagse cursus de basis voor de opleiding tot ESP®-preventie- en revalidatietherapeut. Beide cursussen vormen samen de achtergrondkennis voor alle andere thematische cursussen.

Centraal in deze module staat de theoretische onderbouwing en praktische implementatie van "Keyskills" op het gebied van krachttraining en conditietraining.
Het doel is om een methodologisch kader te leren waarmee de student effectieve en aantrekkelijke revalidatie- en preventieprogramma's kan opzetten.

Competenties

Handelingscompetenties: Na afloop van de cursus kan de therapeut diagnostische en therapeutische beslissingen nemen op het gebied van revalidatie en preventie. De deelnemer kan op professioneel niveau in gesprek gaan met collega's, ook met een medische achtergrond. Na deze cursus kan de deelnemer patiënten en cliënten op een verantwoorde en professionele manier uitleg geven over diagnostische, therapeutische en preventieve processen.

Doelstellingen

Inspanningsfysiologie

 • De student kent de basisprincipes van de spierfysiologie (vooral de typologie van spiervezels en rekruteringsprincipes)
 • De student kent de basisprincipes van de spierstofwisseling (In het bijzonder, de structuur en de werking van het aërobe metabolisme)
 • De student kent de basisprincipes van ergometrie en kan eenvoudige prestatie-diagnostische tests uitvoeren en interpreteren.

Sportwetenschappen/trainingsleer

 • De student is bekend met de structuur van het transfersysteem en is in staat om deze methodologie toe te passen bij revalidatie en preventie.
 • De student kent de structuur van de duurtraining (aerobe intervaltraining), High intensity Interval Training en Sprint Interval Training) en kan deze methoden gebruiken bij revalidatie en preventie.
 • De student kan effectieve en aantrekkelijke revalidatie- en trainingsprogramma's ontwerpen, implementeren en controleren.


Controle leerdoelen

Het gebruik van feedback van collega's en feedback via instructeurs tijdens praktische oefeningen, evenals zelfcontrole van leerdoelen op basis van een casus. Regelmatige herhaling van wat er geleerd is, gevolgd door een korte zelfreflectie.

Inhoud

 • Update en verdieping van de spierfysiologie
 • Update en verdieping van de fysiologie van de stofwisseling
 • Ergometrie & Prestatiediagnostiek
 • Actualisering en verdieping van trainingsleer kracht
 • Actualisering en verdieping van trainingsleer uithoudingsvermogen
 • Richtlijnen American College of Sports Medicine
 • Revalidatie en trainingsplanning op het gebied van "kracht" en "uithoudingsvermogen"

Methoden/Werkmethoden

Theorie 50% (input presentaties), praktijk 50% (kleine groepen)
Het eerste deel van de dag bereidt de theoretische basis voor de praktische uitvoering van het tweede deel van de dag. In het praktijkgedeelte worden verschillende trainingsmethoden geoefend en verdiept. Daarnaast worden taken uitgevoerd door de deelnemers om hun begrip in de nieuw verworven kennis te verdiepen en te controleren.

Contacttijd

3 dagen met 21 contacturen

Maximale groepsgrootte

28 deelnemers

Cursusvoorwaarden

Fysiotherapeut / arts / sportwetenschapper / bewegingswetenschapper

Cursusleiding

Drs. Robert van den Berg, MSc, MSc, BSc